Opłaty notarialne

Cennik usług notarialnych

Za wykonywane czynności notarialne notariusz Tomasz Sienkiel pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny.

Oprócz taksy notarialnej notariusz w Giżycku pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

podatek od czynności cywilnoprawnych

podatek od spadków i darowizn

opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Zapraszamy do kontaktu