Tomasz Sienkiel

Kancelaria Notarialna w Giżycku

Tomasz Sienkiel, prowadzący Kancelarię Notarialna w Giżycku, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2017 roku po odbyciu aplikacji notarialnej w Izbie Notarialnej w Gdańsku, złożył egzamin notarialny. Tomasz Sienkiel wyróżnia się szczególną starannością i indywidualnym podejściem do każdej sprawy, co w połączeniu z posiadaną przez niego wiedzą, pozwala w najwyższym stopniu zabezpieczyć interesy Klientów. Wszelkich czynności notarialnych dokonuje z poszanowaniem prawa, przy zachowaniu etyki zawodowej, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, nasza kancelaria dokonuje następujących czynności notarialnych:

Za wykonane czynności notarialne notariusz w Giżycku pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną.

Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Czynności notarialne polegające na poświadczaniu własnoręczności podpisów, poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, czy daty okazania dokumentów dokonywane są na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Wszystkich informacji, wskazówek czy porad prawnych związanych z czynnością notarialną, udzielane są bezpłatnie.

Czynności notarialne co do zasady dokonywane są w Kancelarii Notarialnej w Giżycku. W przypadku gdy przemawiają za tym, charakter czynności lub zaistniałe szczególne okoliczności, istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej także w innym miejscu niż siedziba Kancelarii, na przykład w szpitalu, w domu klienta czy w siedzibie firmy.

Zapraszamy do kontaktu

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych, jest bezpłatne.