Dokumenty wymagane do sporządzenia aktów notarialnych

W celu usprawnienia pracy Kancelarii Notarialnej Tomasza Sienkiel notariusza w Giżycku i przyspieszenia przygotowania umowy lub innej czynności notarialnej poniżej przedstawiamy Państwu wykaz niezbędnych dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii Notarialnej w Giżycku odpowiednio wcześniej, przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć w dogodny dla siebie sposób – osobiście, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

Sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości gruntowych

Sprzedaż, zamiana, darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Umowa majątkowa małżenska

Testament

Sprzedaż, zamiana, darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Odrzucenie spadku